Bez kategorii

WYGRAJ frytkownicę beztłuszczową! – KONKURS

Tak, tak. Oto kolejna odsłona konkursów organizowanych wspólnie z Severin. Tym razem do wygrania sprzęt, który odchudzi Waszą kuchnię- frytkownica beztłuszczowa Severin. Niech Was nazwa nie zmyli- w tym sprzęcie poza frytkami, możecie przygotować dosłownie WSZYSTKO. O jej właściwościach przeczytacie we wpisie FIT SAŁATKA z frytkownicy beztłuszczowej.

 

ZADANIE KONKURSOWE:

Przedstaw w dowolnej formie Twój pomysł na odtłuszczenie dań w kuchni i zamieść go pod konkursowym wpisem na http://facebook.com/bazyliowymus. Forma jest dowolna i pozostawia naprawdę duuuuże pole do kreatywności. Może to być opisany sposób na odtłuszczenie Twojej ulubionej potrawy, może to być zdjęcie fit dania, a może film, w którym je przygotowujesz. Pełna dowolność. Jeżeli format nie jest możliwy do zamieszczenia pod konkursowym postem, zostaw pod nim tylko komentarz świadczący o Twoim udziale, a pracę podeślij na bazyliowymus@gmail.com

Konkurs trwa od 03.12.2018 do 17.12.2018.

Regulamin konkursu 

1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu „ODŁTUSZCZONE NA ZDROWIE” jest blog http://bazyliowymus.pl we współpracy z marką Severin. Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału, prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz uprawnienia Organizatora.

Konkurs „ODŁTUSZCZONE NA ZDROWIE” zwany dalej „Konkursem” polega na przedstawieniu w dowolnej formie swojego pomysłu na odtłuszczenie dań w kuchni i zamieszczeniu go w komentarzu pod konkursowym wpisem na stronie http://facebook.com/bazyliowymus, lub w przypadku, gdy zamieszczenie pracy w komentarzu jest niemożliwe, przysłania go na adres bazyliowymus@gmail.com

Warunkiem udziału jest obserwowanie profili https://facebook.com/Severin.Polskahttps://facebook.com/bazyliowymus

W konkursie do wygrania jest FRYTKOWNICA BEZTŁUSZCZOWA marki SEVERIN.

Konkurs trwa od 03.12.2018 do 17.12.2018. Podsumowanie wyników Konkursu nastąpi do dnia 23.12.2018. Informacja o podsumowaniu Konkursu zostanie opublikowana na blogu http://bazyliowymus.pl. Zwycięzcy zobowiązani są dostarczyć dane do wysyłki do dnia 31.12.2018. Organizator zobowiązany jest wysłać nagrodę w przeciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia danych Zwycięzcy.

Decydując się na udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na późniejsze użycie materiałów konkursowych przez firmę Severin oraz w podsumowaniu Konkursu, które odbędzie się na blogu http://bazyliowymus.pl

2 Zasady Konkursu

W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z siedzibą na terytorium Polski, zwane dalej: „Uczestnicy”. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy lub współpracownicy Organizatora. Wygrana nie zostanie przyznana przez Organizatora w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §2 pkt. 2. niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu, określającego warunki uczestnictwa w Konkursie.

3 Postanowienia końcowe

Nagrody zostaną wysłane na wskazany przez Zwycięzców adres w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia danych zwycięzcy. Wszelkie działania Uczestnika, naruszające postanowienia Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy techniczne zaistniałe w trakcie trwania Konkursu, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji Konkursu powinny być kierowane pisemnie pod adres e-mail: bazyliowymus@gmail.com z tytułem: Reklamacja – Konkurs „ODŁTUSZCZONE NA ZDROWIE”. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia doręczenia prawidłowej reklamacji, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Reklamacja prawidłowa to taka, która zawiera: a) dane osobowe uczestnika, b) opis stanu faktycznego, c) zarzuty. Informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego Organizator przesyła Uczestnikowi na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub do wydłużenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację na stronie http://bazyliowymus.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

 

konkurs