Trening na powietrzu i Asertywność trening

Asertywność trening i Trening na powietrzu

Brygadzista w starciu z wieloma trudnymi decyzjami

Korporacyjne realia są znane coraz większej liczbie naszych rodaków. Wraz ze zmianą ustroju w naszym państwie, zmieniło się również podejście i charakterystyka wykonywanych obowiązków w pracy. Przechodząc z systemu komunistycznego na system kapitalistyczny, drastycznie zmieniły się sposoby, w jakich pracuje się w wielkich przedsiębiorstwach i firmach, także tych mniejszych wielkościowo. Zaczęto kłaść nacisk na maksymalizację produkcji przy jednoczesnym uszczuplaniu załogi, aby możliwie jak najbardziej potęgować rentowność danego przedsięwzięcia. Dlatego też nie do końca odpowiadał mi taki model. Pracując na stanowisku brygadzisty w jednej z korporacji branży automotive, jestem zobligowany do asertywnego działania w firmie. Postanowiłem zwiększyć w związku z tym poziom swojej asertywności. „Asertywność trening”, którą znalazłem w Internecie była dla mnie idealnym remedium. Dzięki mojemu instruktorowi oraz formie szkoleń pod nazwą „trening na powietrzu” zdobyłem oczekiwany poziom asertywności.